1. Nulová neomluvená absence.
  2. Celková absence za sledované období max. 10 %.
  3. Prospěch v praktickém výcviku nejhůře dobrý.
  4. Celkový prospěch za sledované období – prospěl.
  5. Hodnocení chování – velmi dobré.
  6. Při dovršení celkového průměrného prospěchu do 2. celých za sledované období jednorázově 500,- Kč.

Výše stipendia nebo kapesného 400,- Kč měsíčně.

Více informací zde.

sou-stavebni.jpg
SOU stavební, Opava, p.o.